ஆப்பிள் வழிகாட்டுதல்களை மீறுவதன் காரணமாக App Store'லிருந்து WhatsApp ஸ்டிக்கர்களை நீக்க வாய்ப்புள்ளது.
அக்டோபர் மாதம், WhatsApp ஆனது அதன் வலைப்பதிவு ஒன்றில் மூன்றாம் தரப்பு பொறியாளர்களுக்கு ஆதரவு சேர்க்கும் வகையில், Android மற்றும் iOS பயனர்களுக்கான WhatsApp ஸ்டிக்கர் ஆப்களை உருவாக்கலாம் என அறிவித்திருந்தது.   ஆப்பிள் பயனர்கள் இனி தங்கள் சொந்த விருப்பப்படி WhatsApp ஸ்டிக்கர்களை உருவாக்க முடியாது. காரணம்? ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதல்களை மீறுவதாக இருப்பதால்…
Microsoft ends with GitHub acquisition for $7.5 billion

Microsoft’s purchase of GitHub for $7.5 billion has now officially gone through and GitHub is part of the Microsoft family. The open-source software company GitHub will continue to remain independent while under Microsoft’s umbrella, like LinkedIn. Just four months into Microsoft’s…

MTStrives

Copyright 2020 MTstrives. All RIGHTS RESERVED.

தமிழ்
English தமிழ்