விளையாட்டு

That Spaniard’s mad or drunk. But that can’t be, or else in his one case our old Mogul’s fire-waters are somewhat long in working.

PUBG விளையாடுபவர்களுக்கு ரூபாய் 1 கோடி வெல்ல வாய்ப்பு. எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
போட்டிக்கான பதிவு ஜனவரி 10 ம் தேதி முதல் ஜனவரி 23 ம் தேதி வரை தொடரும். Player Unknown’s BattleGrounds (PUBG), உலகம் முழுவதும் தனக்கென ஒரு இடத்தை ஆன்லைன் விளையாட்டின் மூலம் ஆளுமை கொண்டுள்ளது. நாட்டில் அதன் மேலாதிக்கத்தை வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக, கம்பெனியானது பெருந்தொகைக் கொண்ட ஒரு இந்திய மையப் போட்டியைத் துவக்கியுள்ளது.…
Until Dawn Review

The subject was brought up in a Reddit AMA with Supermassive executive creative director Will Byles and design director Tom Heaton. Specifically, they were asked about the possibility of DLC involving a specific scenario that isn’t possible in the game, and which…

Sunset Overdrive Review

Normally, I dislike being an errand boy in open world games, yet I’m happy to engage in fetch quests in Mooil Rig, because each quest is succinctly designed and retains the same kind of comedic storytelling found in the main…

Super Mario Maker Review

I am not a good game designer, but I knew that before playing Super Mario Maker. In other games with a built-in “creator” mode, like LittleBigPlanet, I would just ignore the creation aspect and focus on playing. Mod and level…

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below

Blighted by the night, vanquishing the plight by the children of the light. No video game character conveys endearment and sadism in a single expression as well as the Blue Slimes. In Dragon Quest Heroes: The World’s Tree Woe and…

The Witcher 3: Wild Hunt is a fantastic role-playing game

CD Projekt Red has already addressed The Witcher 3: Wild Hunt’s infinite money exploits involving cow hides and pearls. But now, players who benefited from the get-rich-quick scheme are being approached by a local tax man. The tax man even…

Rock Band 3’s button-heavy Pro Guitar and superfluous keyboard controller

I can’t stop listening to The Protomen. I’ve known about this band and their Mega Man-inspired tunes for years now, but I never really gave them a chance until ”Light Up the Night” popped up during a Rock Band set. Turns…

Lara Croft’s uses new tech to tackle mysteries

Nor was it his unwonted magnitude, nor his remarkable hue, nor yet his deformed lower jaw, that so much invested the whale with natural terror, as that unexampled, intelligent malignity which, according to specific accounts, he had over and over…

Stick it to the Man! creator hid alpha for new game in Zombie Vikings

Stick it to the Man! and Zombie Vikings developer Zoink! is already working on a new game simply called FE, and you can play it right now if you own Zombie Vikings. The above video shows how to access the…

Assassin’s Creed Syndicate Review

After completing my second ghost hunt with Charles Dickens, I decided it was about time to shut down the last factory forcing children into labor. As I made my way across Westminster, zipping between rooftops with my rope launcher, a…

MTStrives

Copyright 2020 MTstrives. All RIGHTS RESERVED.

தமிழ்
English தமிழ்